Mô tả

  • Token
  • Контракт
Người dùng bình thường
Cấp độ
Last 30 Days Trading Volume (USDT)
And/Or
BIX open position
Maker/Taker
Maker/Taker
BIX 12.5% discount
Lv.1
<1,000,000
Or
<5,000
0.1000%/0.2000%
0.0875%/0.1750%
Lv.2
≥1,000,000
And
≥5,000
0.0950%/0.2000%
0.0831%/0.175%
Lv.3
≥2,000,000
And
≥20,000
0.0900%/0.1800%
0.0788%/0.1575%
Lv.4
≥3,000,000
And
≥50,000
0.0850%/0.1500%
0.0744%/0.1313%
Lv.5
≥4,000,000
And
≥100,000
0.0800%/0.1200%
0.0700%/0.1050%
Lv.6
≥5,000,000
And
≥500,000
0.0750%/0.1000%
0.0656%/0.0875%
Người dùng Pro
Cấp độ
Last 30 Days Trading Volume (USDT)
And/Or
Asset Volume (USDT)
Maker/Taker
Maker/Taker
12.5% discount
Pro.1
≥10,000,000
Or
≥100,000
0.0750%/0.1000%
0.0656%/0.0875%
Pro.2
≥50,000,000
Or
≥300,000
0.0700%/0.0900%
0.0613%/0.0788%
Pro.3
≥100,000,000
Or
≥1,000,000
0.0600%/0.0800%
0.0525%/0.0700%
Pro.4
≥200,000,000
Or
≥5,000,000
0.0500%/0.0700%
0.0438%/0.0613%
Pro.5
≥500,000,000
Or
≥10,000,000
0.0400%/0.0600%
0.0350%/0.0525%
Pro.6
≥1,000,000,000
Or
0.0300%/0.0500%
0.0263%/0.0438%
Pro.7
≥2,000,000,000
Or
0.0200%/0.0400%
0.0175%/0.035%
Pro.8
≥3,000,000,000
Or
0.0100%/0.0300%
0.0088%/0.0263%

* Last 30 days trading volume (In USDT)

Quy tắc

  • 1.Khóa thêm để được giảm giá nhiều hơn và hoàn trả cao hơn. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết;
  • 2.BIX được khóa phải là số nguyên của 5,000;
  • 3.Một chu kỳ khóa là 30 ngày. Các token bị khóa sẽ bị khóa vào chu kỳ khóa tiếp theo nếu như không được mở khóa trước khi kết thúc chu kỳ;
  • 4.Người dùng có thể đăng ký để mở khóa token trước và trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc chu kỳ, token của bạn sẽ được mở khóa;
  • 5.Bạn có thể xem các token đã được mở khóa tại "Quỹ tiền - Ví";
  • 6.Mức phí sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng;
  • 7.Bibox bảo lưu quyền giải thích cuối cùng khi điều chỉnh tỷ lệ hoàn tiền và mức phí;