Download
Tiếng Việt / USD
Tiếng Việt / USD
Cách nhận phần thưởng
Đăng ký và Đăng nhập
Đăng ký sự kiện
Đáp ứng các yêu cầu về nạp tiền
Chuyển khoản
(Chuyển vào Hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDT-M)
Nạp tiền và giành phần thưởng
Thời gian còn lại
00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây
Tiến độ của lợi ích nạp tiền
Hiện đã mở khóa
Quỹ dùng thử 0 USDT
Tiếp tục gửi $100 để mở khóa cấp độ phần thưởng mới!
Nạp $100
Quỹ dùng thử 3 USDT
Nạp $500
Quỹ dùng thử 15 USDT
Nạp $1,500
Quỹ dùng thử 50 USDT
Nạp $3,000
Quỹ dùng thử 100 USDT
Nạp $6,000
Quỹ dùng thử 200 USDT
Nạp $20,000
Quỹ dùng thử 680 USDT
Nạp $100,000
Quỹ dùng thử 3,500 USDT
Nạp tiền hợp lệ
0 USDT
Để nhận được khoản tiền dùng thử 3.500$, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau trước 15:00 (UTC + 7) vào ngày 15/01/2023: giá trị nạp không dưới 100.000$ và khối lượng giao dịch không dưới 70 triệu $. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch, bạn sẽ chỉ nhận được khoản tiền dùng thử $680. Trong thời gian diễn ra sự kiện, 100 người dùng hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền hàng ngày đầu tiên sẽ được thưởng.
Mời bạn bè
Nhận tới 200 USDT tiền dùng thử
Nhận liên kết độc quyền
Đăng ký Bibox để nhận liên kết độc quyền
Hoàn tất chuyển khoản
Gửi và chuyển vào tài khoản tương lai vĩnh viễn USDT-M ≥10 USDT
Hoàn thành giao dịch
Hoàn thành khối lượng giao dịch 500.000 USDT trong vòng 30 ngày
Phần thưởng chung
Cả bạn và bạn của bạn sẽ nhận được tiền dùng thử giao dịch Futures
1. Nếu người được mời nạp tiền và chuyển ít nhất 10 USDT vào tài khoản Futures trong vòng 72 giờ kể từ khi đăng ký Bibox và hoàn thành khối lượng giao dịch 500.000 USDT (đối với USDT-M Perpetual), người mời và người được mời sẽ nhận được 10 USDT tiền dùng thử .
2. Đối với mỗi 1.000 USDT được nạp trong vòng 30 ngày, cả người mời và người được mời sẽ nhận được thêm 5 USDT. Một người có thể nhận được tối đa 5.000 USDT tiền dùng thử. Giới hạn cho 100 người dùng đầu tiên. Đến trước được trước
3. Phần thưởng có thể được xem trong Trung tâm phần thưởng - Quỹ dùng thử
4. Thời hạn: giống như thời hạn của hoạt động phần thưởng dành cho người mới giao dịch Futures
Bắt đầu nhanh với Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Nhiệm vụ dành riêng cho người mới
200 USDT
Quỹ dùng thử
Điều khoản dịch vụ
1. Sự kiện này chỉ dành cho những người dùng Bibox mới đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện.
2. Để ghi nhận quyền lợi thành công, người dùng phải nhấp vào "Đăng ký ngay" ở trên và hoàn tất việc gửi tiền sau 14 ngày. Mọi khoản nạp tiền muộn sau thời gian quy định sẽ không được tính vào quyền lợi.
3. Khoản nạp tiền hợp lệ của người dùng sẽ được tính như sau: Tài khoản Hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M (Nạp tiền - Rút tiền) trong thời gian chiến dịch.
4. Tiền thưởng và phần thưởng nạp tiền không được cộng dồn. Người dùng sẽ chỉ nhận được số tiền thưởng tương đương với mức cao nhất đạt được.
5. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, 100 người dùng hoàn thành nạp tiền đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng.
6. Chỉ nội dung được hỗ trợ bởi Bibox mới đủ điều kiện cho chiến dịch này.
7. USDT được chuyển vào tài khoản Hợp đồng tương lai vĩnh viễn sẽ được coi là một khoản tiền nạp hợp lệ.
8. Phần thưởng nạp tiền sẽ được phân phối trong ba giai đoạn vào ngày 15/12/2022, ngày 30/12/2022 và ngày 16/01/2023. Sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn, số tiền ký quỹ hợp lệ sẽ được tính lại kể từ ngày phân phối. Tổng số tiền thưởng nạp tiền không được vượt quá $3,500 trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Bạn phải xác nhận rằng tất cả các khoản tiền gửi hợp lệ đã được ghi có vào tài khoản của bạn cho đến khi phần thưởng quỹ dùng thử được phát hành. Quỹ thử nghiệm được phát hành trong hoạt động này có các điều kiện và thời hạn hiệu lực nhất định, có thể được xác nhận trong "Trung tâm khen thưởng" - "Quỹ thử nghiệm" sau khi nhận được.
9. Vui lòng tham khảo trang "Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng tương lai Bibox" để biết hướng dẫn về việc sử dụng quỹ dùng thử Hợp đồng tương lai của Bibox.https://bibox.zendesk.com/hc/vi/articles/7364038345625
10. Tất cả những người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản dịch vụ của Bibox.
11.Bibox có quyền tước quyền tham gia của những người dùng sử dụng hành vi xấu để thu lợi và rút tiền dùng thử đã phát hành, bao gồm cả việc mở nhiều tài khoản để nhận thêm tài trợ và các hành động khác liên quan đến bất hợp pháp, gian lận hoặc tác động có hại.
12. Bibox có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chiến dịch này. Họ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
13. Bibox có quyền giải thích cuối cùng về hoạt động này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng.
14. Khoản tiền gửi hợp lệ không bao gồm bất kỳ hình thức quỹ hoặc tín dụng dùng thử nào, chuyển khoản tài khoản Bibox.